Ημερολόγιο  

Νοέμβριος 2015
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   

Ρολόϊ  

   

Επισκέπτες  

Σήμερα4
Χθες11
Εβδομάδα24
Μήνας284
Συνολικά11932

Πληροφορίες Επισκέπτη: Unknown - Unknown
   

Ψηφίστε  

Σας αρέσει το site του Συλλόγου Γυναικών;

   

Social Media  

Επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

facebook-icon gplus-icon linkedin-icontwitter-icon youtube-icon skype-icon

   

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

newspaperΘέλουμε να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο ελκυστική. Στη φόρμα που ακολουθεί - πατήστε 'Προσθήκη ενός Άρθρου' για να εμφανιστεί - μπορείτε να στείλετε κείμενα, άρθρα ή ό,τι άλλο θέλετε για δημοσίευση. Τα κείμενα θα ελέγχονται πριν τη δημοσίευσή τους (άρθρα υβριστικά, ρατσιστικά ή κομματικά δε θα δημοσιεύονται).

Τα Δελφικά Παραγγέλματα, που είχαν χαραχθεί στους τοίχους του Πρόναου του Απόλλωνα, σε στήλες αλλά και άλλες θέσεις του Μαντείου των Δελφών, ήσαν οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι Σοφοί της Αρχαίας Ελλάδος.Μιά πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές!

Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη
 
Ημερομηνία προσθήκης: 29 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Καλαμαριά
Αφιέρωμα...Το κρασί και το αμπέλι στη Μακεδονία

Η Μακεδονία αποτελεί τη βορειότερη και μεγαλύτερη γεωργική ενότητα της Ελλάδας. Η αμπελοκαλλιέργεια και η κατανάλωση κρασιού έχει μεγάλη ιστορία. Η ανατολική Μακεδονία είναι κατά βάση πεδινή. Τις πεδιάδες και τους ορεινούς όγκους διασχίζουν ποτάμια. Οι λίμνες είναι αρκετές. Στη Χαλκιδική αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές το κλίμα είναι ήπιο. Εδώ είναι οι αμπελοκαλλιέργειες και τα οινοποιεία.
Λίγα ιστορικά στοιχεία για το κρασί.
Η καλλιέργεια της αμπέλου στην αρχαία Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη, όχι μόνο στην Αθήνα, Πελοπόνησσο, νησιά, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο το Σολέα, ο πρώτος που ανακάλυψε την τέχνη της οινοποιείας ήταν ο Μάρων, γιος του Ευάνθη, που τιμούσαν στη Μαρώνεια της Θράκης. Όμως τα πρώτα δείγματα αμπελοκαλλιέργειας βρέθηκαν στην Ανατ. Μακεδονία. Κοντά στις Κρηνίδες της Καβάλας σε πρόσφατη ανασκαφή βρέθηκαν σπόροι σταφυλιού της προϊστορικής περιόδου. Επίσης στις ανασκαφές στο Φωτολίβος Δράμας βρέθηκαν σπόροι σταφυλιού της νεολιθικής εποχής(4000 π.Χ). Επίσης σπόροι βρέθηκαν στο χωριό Σιταγροί, σε μια περιοχή που υδρευόταν με τεχνικό τρόπο. Στα μυκηναϊκά χρόνια μια πληροφορία που έρχεται από τον Όμηρο λέει ότι στην Οδύσσεια ο Μάρων έδωσε 10 αμφορείς με κρασί στον Οδυσσέα, με το οποίο μάλιστα μέθυσε τον Κύκλωπα. Για την αρχαϊκή και κλασική περίοδο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για αμπελώνες που υπήρχαν στη Χαλκιδική(Μένδη, Σκιώνη, Άκανθο, Άγιο Όρος) Θάσο, Πέλλα και Στάγειρα, όπου ο ίδιος ο Αριστοτέλης διατηρούσε αμπελώνα.Το κρασί από Μακεδονία και Θάσο έφτανε σε όλο το γνωστό κόσμο μέσα σε αμφορείς με φορτηγά καράβια. Η κατάρρευση του Ρωμαϊκού κράτους δημιούργησε πρόβλημα στην αμπελοκαλλιέργεια, όμως αργότερα στο Βυζάντιο έχουμε πολύ καλά κρασιά. Η παραγωγή κρασιού συνεχίστηκε στη Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Πέλλα, Θάσο, Καβάλα. Πολύ καλά κρασιά ήταν και του Παγγαίου, το οποίο επισκέφτηκαν οι αυτοκράτορες Νικηφόρος Φωκάς και Ανδρόνικος Κατακουζηνός, προκειμένου να γευτούν το κρασί του.
Επίσης στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος, όπου το κρασί είναι βασικό στοιχείο διατροφής των μοναχών, υπήρχαν αμπελώνες μέχρι τη σημερινή Καλαμαριά. Το κρασί αποθηκεύονταν σε ειδικές αποθήκες μέσα στις μονές, τα βαγεναριά, και σε άλλες αποθήκες στα μετόχια των μονών. Το κρασί έγινε γνωστό στην Ευρώπη μέσω των Βενετών και των Γενουατών μετά την κατάκτηση της Πόλης από τους Σταυροφόρους, οι οποίοι έφεραν στη Δύση διάφορες ποικιλίες και τις μεταφύτεψαν στα παράλια της Μεσογείου. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι εκτάσεις μειώθηκαν σημαντικά. Κύρια αιτία η εχθρική στάση των Μουσουλμάνων προς το κρασί, που απορρέει από την απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών που επιβάλλει το Κοράνι. Όμως η αμπελοκαλλιέργεια δεν έσβησε. Σιάτιστα, Σέρβια, Αμύνταιο, Νάουσα, Γουμένισσα, Γιανιτσά, Χαλκιδική, Άγιο Όρος. Ο Τούρκος περιηγητής Ελβιά Τσελεμπή, που περιηγήθηκε σ’αυτά τα μέρη, σημείωσε 46000 στρέμματα αμπελιων. Στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος οι μοναχοί φύτευαν το ‘λημνιό’ και άλλες ποικιλίες και αυτά ήταν τα καλύτερα, που τα έκανε η Μονή Διονυσίου. Τα κρασιά που παράγονταν ήταν το ξινόμαυρο, σταυρωτό, βαλάντοβο, μοσχόμαυρο. Πολύ φημισμένα ήταν και τα κρασιά της Νάουσας.
Η αμπελοκαλλιέργεια δέχτηκε σοβαρό χτύπημα στα τέλη του 19ου αιων.αρχές του 20ου. Φυλλοξήρα προσέβαλε το 1898 αμπελώνες στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και τις επόμενες δεκαετίες κατέστρεψε όλους σχεδόν τους αμπελώνες. Ακόμα και η εγκατάσταση των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας, οι οποίοι μετέφεραν νέες ποικιλίες, γνώσεις και εμπειρίες, δεν κατόρθωσε να κόψει την πτωτική πορεία. Βέβαια έγιναν προσπάθειες για διασταύρωση με ποικιλίες από Γαλλία και Βουλγαρία, χωρίς πολλά αποτελέσματα. Οι αμπελώνες σώθηκαν, αλλά η παραγωγή έπεσε δραματικά.
Η καλλιέργεια της αμπέλου, η δημιουργία κρασιού και οι επιπτώσεις από την οινοποσία στον ανθρώπινο οργανισμό πάντα προκαλούν δέος στον άνθρωπο και γι’αυτό συνδέθηκαν με το Θείο. Ο Θεός του κρασιού στην αρχαιότητα ήταν ο Διόνυσος, ένας αγροτικός Θεός, που λατρεύτηκε στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου το Δωδεκάθεο δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ο Διόνυσος γεννήθηκε στο Παγγαίο και λατρεύτηκε από τους Ηδονούς, μια θρακική φυλή. Λατρεύονταν μαζί με τις μαινάδες. Στις γιορτές κατανάλωναν πολύ κρασί, το ίδιο και στα βακχικά όργια, που ήταν πολύ διαδεδομένα στη Μακεδονία, την Πέλλα και ιδίως στην Αμφίπολη. Στο Λαγκαδά, ακόμα και σήμερα πρόσφυγες από την ανατ. Ρωμυλία στις 21 Μαϊου, γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης, τελούν τα αναστενάρια, ένα έθιμο που συνδέεται με τα βακχικά όργια και έχει άμετρη οινοποσία και πυροβασία, στοιχεία που συνδέονται με τη λατρεία του Διονύσου.
Στη Χριστιανική θρησκεία ο Θεός παρουσιάζεται ως αμπελουργός και η εκκλησία ως άμπελος. Οι Χριστιανοί στη Θεία Κοινωνία χρησιμοποιούν το κρασί σαν αίμα του Θεού. Προστάτης των αμπελιών είναι ο Άγιος Τρύφωνας και η μνήμη του γιορτάζεται πολύ. Την 1η Φεβρουαρίου στη Γουμένισσα κάνουν το ‘’κουρμπάνι’’, το οποίο γίνεται και σε πολλές άλλες περιοχές. Το κρασί είναι σύντροφος της χαράς και της λύπης, συνοδεύει όλες τις σημαντικές στιγμές του ανθρώπου, αλλά και την καθημερινότητα, στη γέννηση, βάφτιση, αρραβώνα, γάμο, θάνατο είναι συμπλήρωμα, αλλά και στα καθημερινά και γιορτινά γεύματα έχει τον πρώτο λόγο.
Τα Μουσεία που δημιουργήθηκαν στη Νάουσα, τη Ραψάνη και το Αμύνταιο προσπαθούν να δείξουν τη διαχρονική πορεία του κρασιού στη ζωή μας και οι επισκέψεις στα οινοποιεία φιλοδοξούν να μεταβάλλουν την εικόνα του κρασιού από απλό προϊόν κατανάλωσης σε ένα καθοριστικό στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας.
 
Ημερομηνία προσθήκης: 24 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Καλαμαριά
Σε διαγωνισμό που έγινε στην Ουάσινγκτον για τον καταλληλότερο χαρακτηρισμό ενός λαού, εκείνου που θα παρουσιάζει καλύτερα την ψυχολογία του, πήραν μέρος περίπου ένα εκατομμύριο άτομα. Δεκαπενταμελής επιτροπή από επιστήμονες επέλεξε ομόφωνα και βράβευσε τον δικαστή Ν. Κέλλυ για τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό του Έλληνα.

«Μπροστά στο δικαστήριο της ... αδέκαστης ιστορίας, γράφει ο δικαστής, ο Έλληνας αποκαλύφθηκε πάντοτε κατώτερος από τις περιστάσεις, αν και από διανοητική άποψη, κατείχε πάντοτε τα πρωτεία. Ο Έλληνας είναι ευφυέστατος αλλά και εγωιστής, δραστήριος αλλά και αμέθοδος, φιλότιμος αλλά γεμάτος προλήψεις, θερμόαιμος, ανυπόμονος αλλά και πολεμιστής. Έκτισε τον Παρθενώνα και αφού μέθυσε από την αίγλη του, τον άφησε αργότερα να γίνει στόχος των έριδων, ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει, θαύμασε τον Θεμιστοκλή για να τον εξορίσει, υπηρέτησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει, γέννησε τον Βενιζέλο για να τον δολοφονήσει. Έκτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει, έφερε το 21 για να το διακυβεύσει, δημιούργησε το 1909 για να το λησμονήσει. Τριπλασίασε την Ελλάδα και παραλίγο να τη θάψει. Κόπτεται τη μία στιγμή για την αλήθεια και την άλλη μισεί αυτόν που αρνιέται να υπηρετήσει το ψέμα. Παράξενο πλάσμα, ατίθασο, περίεργο, εγωπαθές και σοφόμωρο, ο Έλληνας. Λυπηθείτε τον, θαυμάστε τον αν θέλετε. Κι αν μπορείτε προσπαθήστε να τον ταξινομήσετε."
 
Ημερομηνία προσθήκης: 16 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Δέσποινα
Θεσσαλονίκη
ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Γυναίκα μάνα, γυναίκα παραμάνα.
Γυναίκα του ελέους και του χρέους.
Γυναίκα του έρωτα και του πάθους,
γυναίκα του ύψους και του βάθους.
Γυναίκα της διπλανής πόρτας.
Γυναίκα δική σου και του άλλου.
Γυναίκα πέτρα του σκανδάλου.
Γυναίκα των πολυκατοικιών,
του καημού και των λυγμών,
γυναίκα των παράνομων δεσμών.
Γυναίκα των ονείρων.
Γυναίκα της ερήμου.
Γυναίκα παρθένα.
Γυναίκα σεξ-απίλ.
Γυναίκα χαμόγελο και αγκαλιά.
Γυναίκα του καημού.
Γυναίκα σφήκα και κεντρί.
Γυναίκα γλύκα και απαντοχή,
γυναίκα άγγελος στη γη.
Γυναίκα έρωτας παντοτεινός.
Γυναίκα φίλη, φιλενάδα
γυναίκα μοντέλο.
Γυναίκα φως, γυναίκα Πηνελόπη.
Γυναίκα το μισό του Ουρανού.
Γυναίκα της σκοτεινής πλευράς του φεγγαριού!
 
Ημερομηνία προσθήκης: 16 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Θεσσαλονίκη
ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ

Ο καλύτερος τρόπος να κρατάς το λόγο σου
είναι να μην τον δίνεις.

Καταλαβαίνεις ότι γέρασες, όταν
τα κεριά κοστίζουν περισσότερο από την τούρτα!

Οι ληστές ζητούν ή τα λεφτά σου ή τη ζωή σου.
Οι γυναίκες και τα δύο!!!!

Για να ντυθεί μια γυναίκα, γδύνονται δύο ζώα,
ένα που δίνει τη γούνα και ένα που την πληρώνει!!!!!

Φύλαξέ με Θεέ μου από τους φίλους μου.
Τους εχθρούς μου τους ξέρω!!!!!!!

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, παρά
μόνο εκείνος που δεν έγινε!!!!!!!!!

Δεν θέλω τα μεγάλα πράγματα από τη ζωή,αλλά
εκείνα τα μικρά που κάνουν τη ζωή μαγάλη!!!!!

Η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή είναι να καταφέρνεις πράγματα
που οι άλλοι σου λένε ότι δεν μπορείς!!!!!!!

Όταν οι άλλοι θα καταλάβουν τι άξιζες,
εσύ θα είσαι ήδη με άτομα που το γνωρίζουν!!!!

Το <γεια> στεναχωρεί.
Το <αντίο> πληγώνει.
Το <τα λέμε> σκοτώνει.
Το <είμαι εδώ και σ'αγαπάω> ανασταίνει!

Μπορώ να νικήσω όλα τα εμπόδια της ζωής
και να κατακτήσω όλον τον κόσμο με το ένα χέρι,
αρκεί εσύ να μου κρατάς το άλλο!!!

Η πιο ακριβοπληρωμένη δουλειά πάνω στη γη
είναι αυτή της μάνας, γιατί ο μηνιαίος μισθός της
μετριέται με την αγάπη!!!!!!!!
 
Ημερομηνία προσθήκης: 16 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Θεσσαλονίκη
«ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .. ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ»

O λόγος του Αμερικάνου λογοτέχνη (και όχι μόνον), Robert Najemy για την Ελλάδα, που μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνεια!

Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.
Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, ανά τον κόσμο.
Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη.
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού.
Από την ιατρική της χώρας σας, από την φαρμακευτική.
Από τα ανώτερα μαθηματικά (γεωμετρία, άλγεβρα).
Από τη Φυσική και από τη χημεία.
Από την αστρονομία, από την αστροφυσική .
Από την πολιτική της χώρας σας.
Από την καθημερινότητα σας.
Διαγράψτε και τα απλά μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα.
Κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη,
σβήστε τη γεωμετρία από τα κτίρια σας,
από τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας,
σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου,
διαγράψτε τη δημοκρατία και την πολιτική,
διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω,
αλλάξτε τους δορυφόρους σας ώστε να έχουν τετράγωνη τροχιά,
αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει έστω μια λέξη ελληνική), σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη,
αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού,
(κι αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα), αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (ώστε να χάσει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο,
σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες,
αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας,
αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας,
αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό,
διαγράψτε τη φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε .Θα πείτε .. «δεν γίνεται» .
Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε πρόταση!
Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη .
Η πρόκληση πάντως ισχύει .
 
Ημερομηνία προσθήκης: 15 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Μάκης
Δράμα
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Για να συγχωρείς, θέλει δύναμη,
Για να αγαπάς θέλει καρδιά!

Άσε τη σιωπή σου να μιλήσει σε όσους δεν άκουσαν
Και δεν άκουσαν ποτέ τα λόγια και τις πράξεις σου!

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να αποφύγεις την κριτική…
1) Να μην κάνεις τίποτα.
2) Να μη λες τίποτα.
3) Και να είσαι ένα τίποτα. (Αριστοτέλης) Μπορείς όμως;

Καμιά ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο,
Αν δεν είναι αυτή η ίδια ωραία.

Και για όσους έχουν πιάσει πάτο….
Να θυμάστε...από τα ναυάγια βγαίνουν οι μεγαλύτεροι θησαυροί.

Με ψέματα μπορείς να κερδίσεις …παραστάσεις,
Με αλήθειες όμως...κερδίζεις καρδιές.

Όταν οι Ευρωπαίοι έτρωγαν ρίζες, οι Έλληνες …είχαν χοληστερόλη! (Χάρι Κλιν)

Συμπαθώ πολλούς , αλλά όχι όλους.
Συγχωρώ πολλά, αλλά όχι όλα.
Ξεχνάω εύκολα, αλλά όχι πάντα.
Δεν κρατώ κακία, αλλά υπάρχουν πράγματα που μισώ.
Όποιον συμπαθώ θα το καταλάβει.
Με αυτόν που θέλω να έχω παρτίδες θα το νιώσει.
Για πραγματικούς φίλους πάω και στην κόλαση.
Στους άλλους απλά δείχνω το δρόμο …να πάνε από κει!

Χρωστάς στην εφορία τα άντερά σου..
Στη ΔΕΗ 170 Ευρώ
Στις κάρτες 350 Ευρώ. Το τηλέφωνο 40 Ευρώ.
Και έχεις στην τσέπη σου 5 Ευρώ.
Εεεε...είναι απλό...πας για καφέ!

Αυτό που έχει σημασία στη ζωή είναι
Να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που είναι αληθινοί.

Και έρχεται ξαφνικά κάποιος στη ζωή σου και σου δίνει τα πάντα
Και τότε καταλαβαίνεις με πόσο τίποτα ζούσες και έλεγες και ...ευχαριστώ!!!!!!!!!!!!!!

Βλέπουμε την αδικία και δεν αντιδρούμε,
Μάθαμε να είμαστε παθητικοί αποδέκτες της αδικίας
Και τελικά χάσαμε ακόμα και την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε
Τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε!

ΘΕΕ ΜΟΥ
Σε αγαπώ – Συγγνώμη – Σε ευχαριστώ
Τρεις λέξεις που μπορούν να ανυψώσουν τον άνθρωπο μέχρι τον ΟΥΡΑΝΟ!
 
Ημερομηνία προσθήκης: 09 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Θεσσαλονίκη
ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ-ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ

Όταν ζεις όπως πρέπει, βολεύει κάποιους.
Όταν ζεις όπως θέλεις, ενοχλεί κάποιους.
Εγώ θα συνεχίσω να ενοχλώ κάποιους....Λυπάμαι!

Μην τρως,μην πίνεις, μην καπνίζεις,μην ξενυχτάς...
Εεεεε,τότε ζήσε σαν άρρωστος, για να πεθάνεις σαν υγιής!!!!!!!!!!!

Στον άνθρωπο με κακή αγωγή
το θάρρος γίνεται θράσος,
η σοφία σχολαστικότητα,
η ευφυϊα κοροϊδία,
η απλότητα βαναυσότητα
και η καλοσύνη γίνεται κολακεία.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ο σπουδαιότερος ΑΝΘΡΩΠΟΣ στην ιστορία
δεν είχε υπηρέτες
όμως τον αποκαλούσαν ΚΥΡΙΟ.
Δεν είχε καν πτυχίο
όμως τον αποκαλούσαν ΔΑΣΚΑΛΟ.
Γιατρός δεν ήταν
όμως τον θεωρούσαν θεραπευτή.
Δεν είχε στρατό κι όμως και βασιλιάδες του δίνονταν.
Δεν κέρδισε καμία στρατιωτική μάχη<
αλλά κατέκτησε τον κόσμο.
Δεν διέπραξε κανένα έγκλημα...
όμως τον ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ!!!!!!!!!!

Υπάρχουν 4 πράγματα που δεν μπορείτε να ανακτήσετε...
Η πέτρα, αφού ριχτεί.
Η λέξη, αφού ειπωθεί.
Η ευκαιρία, αφού χαθεί.
Ο χρόνος, αφού περάσει.

Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε
αξίζει τον κόπο να παραμείνουμε...ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Όσοι δεν μπορούν να σε φτάσουν
προσπαθούν με κάθε τρόπο να σε μειώσουν!

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γεννήθηκε στην Ελλάδα
αλλά κάνει καριέρα στο εξωτερικό!

Είναι προτιμότερο να χάνεις κάτι που αγαπάς, όταν δε σε αγαπά,
παρά να χάνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα,
προσπαθώντας να αγαπηθείς από εκείνο το κάτι...

Φίλος είναι κάποιος με τον οποίο μπορώ να είμαι πάντα ειλικρινής.

Ο άντρας πρέπει να αγαπάει τρεις γυναίκες...
Εκείνη που τον γέννησε.
Εκείνη που γέννησε γι'αυτόν.
Κι εκείνη που γεννήθηκε από αυτόν.

Οι φίλοι μας, μας γνωρίζουν στις καλές μέρες.
Στις κακές μέρες εμείς γνωρίζουμε τους φίλους μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ δεν είναι πάντα αυτοί που έχουν το ίδιο αίμα με σένα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ είναι τα άτομα στη ζωή σου, που θέλουν εσένα να είσαι στη δική τους ζωή.είναι αυτοί που σε έχουν δεχτεί γι'αυτό που είσαι. Είναι αυτοί που θα κάνουν τα πάντα, για να σε δούνε να χαμογελάς και αυτοί που σε αγαπούν, χωρίς να τους ενδιαφέρει πως είσαι!!!

Η πιο πικρή απογοήτευση που νιώθεις είναι όταν προσφέρεις καλοσύνη
και σου την ανταποδίδουν με την αδικία....(Πλάτων)

ΘΕΛΗΣΗ είναι εκείνο που σε υποχρεώνει να νικάς,
όταν η λογική σου λέει ότι έχασες!!!!!!
 
Ημερομηνία προσθήκης: 08 / 10 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Καλαμαριά
Ανακοίνωση

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΗΣ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στο χωριό. Επίσης εκφράζει την απορία του, γιατί δεν τηρούνται υπουργικές αποφάσεις και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Γυμνάσιο του Ροδολίβους δεν ενσωματώνεται στο Γυμνάσιο της Πρώτης. Η Πρώτη είναι ένα μεγάλο και ιστορικό χωριό και έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις για τη στέγαση του Γυμνασίου. Ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να καταλάβουν ότι δε γίνεται όλες οι υπηρεσίες να μαζευτούν στο Ροδολίβος. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με αποκεντρωμένες υπηρεσίες, για να υπάρχει ζωή παντού. Ο αγιασμός έγινε στην Πρώτη, οι μαθητές ήρθαν εδώ, τους άρεσε και ..ξαφνικά σταμάτησαν να έρχονται. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ας βάλουμε κάτω τη λογική και ας λειτουργήσουμε σαν υπεύθυνοι άνθρωποι. Το Γυμνάσιο πρέπει να λειτουργήσει στην Πρώτη. Ο Σύλλογος Γυναικών ζητά από το Δήμαρχο και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Τέτοιες συμπεριφορές δεν ενώνουν τους ανθρώπους αλλά τους χωρίζουν.
 
Ημερομηνία προσθήκης: 25 / 09 / 2013
Προστέθηκε από: Αγγελική
Θεσσαλονίκη
Ω… οι ωραίες μέρες … (Από το ημερολόγιον μιας εκπαιδευτικού)…
Του Γιάννη Μαστοράκη

Θυμάμαι, όταν αγοράσαμε το πρώτο μας αυτοκίνητο, ήταν ένα σοβιετικό λανδα. Τι ευτυχία Θεέ μου… είμεθα ακόμη κομμουνιστές και όλα ήσαν υπέροχα…
Ο Μίκης ο Λοϊζος, ο Λεοντής, ο Νταλάρας, οι μορφωτικοί σύλλογοι με τους δημοτικούς χορούς (αργότερα διαλύθησαν διότι ατόνισεν το θέμα και εν τέλει είδαμε ότι εκάμαμε τη δουλειά των συντηρητικών), ο πολιτισμός, όλα ήσαν δικά μας…
Θυμάμαι την πρώτη φορά που σε είδα, ήταν σε μια γενική συνέλευση στην αίθουσα της Νομαρχίας. Είχες ανέβει στο βήμα και ωμίλεις για την απεργία. Είχες τόσο πάθος, τόση δύναμη ως ο Λένιν μας, που σ` ερωτεύτηκα αμέσως…(ήταν τότε που κάναμε ένα μήνα απεργία μαζί με τους δεξιούς).

Εφωνάζαμε δημόσια παιδεία, λάθος, δημόσια δωρεάν παιδεία… τι υπέροχον ιδανικό, μέχρι και οι καθηγηταί των φροντιστηρίων δεν εντρέποντο όταν μιλούσαμε για την παραπαιδεία, έσκυβαν το κεφάλι και συμφωνούσαν μαζί μας…και ύστερα επιάσαμε το Λύκειο. Και να τα ιδιαίτερα και να τα δώρα και να οι αυξήσεις. Έτσι επήραμε το διαμέρισμα, μαζί βέβαια με εκείνο το δανειάκι. Αλλά μετά πήραμε το οικόπεδο και φτιάξαμε εκείνο το εξοχικό και εσπουδάσαμεν τα παιδιά μας στο εξωτερικό (εννοείται ότι ξεφορτωθήκαμεν ολίγον ενωρίς εκείνο το αργό αυτοκινητάκι ).

Στις 11 η ώρα εσχολάζαμεν, είχαμεν βλέπεις τρίωρο, α και καμιά φορά τετράωρο και ύστερα μη μας είδατε. Κάθ` εβδομάδα και από μια αργία με διαφόρους αφορμάς, εν τω μεταξύ τον σχολικόν σύμβουλον ούτε που τον
είδαμεν ( μια φορά είχε έρθει και τον εκάμαμεν να λακίσει… αυτό δα μας έλειπε να με παρακαλουθήσει πώς έκαμνα το μάθημα…)

Και εμείς κομμουνισταί στην αρχήν και μετά το -90 αριστεροί… τι υπέροχον συναίσθημα Θεέ μου. Εδούλευεν το ΠΑΣΟΚ και μας τα έδιδε αφειδώς και εμείς πάντα αχόρταγοι, πάντα απαιτητικοί, πάντα η ταξική εκπαίδευση, πάντα αυτοί οι ηλίθιοι οι ΠΑΣΟΚοι, που τους εκοροϊδεύαμεν και τους αντιπαθούσαμεν και τους εκολλούσαμεν στον τοίχον, οσάκις μας εδίδετο η ευκαιρία.

Ήσαν τόσον τέρατα, τόσος κομματισμός, τόσο άρπαγες των αξιωμάτων, τόση συνωμοσία παντού… μπροστά στα μάτια μας έκαμναν ό,τι ήθελαν… αλλά για να είμεθα ειλικρινείς με τον τρόπο τους μας έλεγαν, μη μας ενοχλείς… κάνε και συ ό,τι θέλεις… σε ενόχλησε ποτέ κανείς…

Α… και το αστικόν κράτος, τι απαίσιον, τι εκμετάλλευσις του ανθρώπου από άνθρωπον… Η συνείδησίς μας…ω… τι υπέροχη αυτή η αίσθησις της ανωτερότητάς μας… εμείς που είμεθα έξω απ` όλ` αυτά τα κομματικά και τα οφφίτσια, εμείς που με την ειρωνεία μας τους κονιορτοποιούσαμεν όλους τους διευθυντάς και που μας έτρεμαν όλοι, γιατί εν δυνάμει τι ενόμιζαν, θα μπορούσαμεν ανά πάσαν στιγμήν να τους καταγγείλομεν δια του τύπου, δια της παρατάξεως, δια του συνδικαλισμού…

Γι` αυτό, για καλό και για κακό, εκάμναμεν τακτικώς και από μιαν απεργίαν, την εικοσιτετράωρην και είχομεν και την σαρανταοκτάωρην παρά πόδας και την απεργίαν στας εξετάσεις σε τελευτατίαν ανάλυσιν. Όχι, τι ενόμιζαν….ότι θα μας κρατούσαν αυτοί;

Και έπειτα ήταν και οι καταλήψεις των μαθητών… τι ατυχία στο μικρό σχολείο όπου εδούλευα, οι μαθητές ενώ ήθελαν, σπάνια τα κατάφερναν να κάνουν κατάληψιν από κάποιο παραθυράκι της τουαλέτας (είμαστε τόσο άτυχοι έναντι των άλλων σχολείων), αλλά ήμουνα μόνη μου και δεν ημπορούσα να κάμω τίποτα ώστε να βοηθήσω τους μαθητάς μου..

Ω.. και εκείναι αι εκδρομαί εις τας καφετέρειας της παραλίας και της πλατείας… τι υπέροχαι συζητήσεις. Και πώς ελύετο η γλώσσα και εκείνων που δεν ωμίλουν μεταξύ τους… και εβλέπαμεν τα παιδιά να περιφέρονται στο δρόμο μέσα από τας τζαμαρίας… τα εκοινωνικοποιούσαμε τόσο υπέροχα… και εκείνα τόσο ευγενικά μας εχαιρέτουν…

Θεούλη μου, εκάμναμε τα πάντα σχεδόν, για να σαμποτάρουμε το αστικό καθεστώς, τώρα σκέφτομαι ότι ήτο ο μόνος υπαρκτός σοσιαλισμός δι` ημάς, είχαμεν βολέψει τη ζωήν μας σχεδόν τέλεια, και έπιασε και ήρθε αυτό το μνημόνιο τώρα που εγεράσαμεν… και σκέφτομαι τι όμορφες μέρες που επεράσαμε… και μεταξύ μας … ποιος νέος ή μεσήλιξ θέλει πραγματικά να πάει τώρα στα κολχόζ με το κκε ή με τον ανταρσύα ή με τον Λαφαζάνη…
 
Ημερομηνία προσθήκης: 21 / 09 / 2013
Προστέθηκε από: Θάλεια
Αθήνα


Προσθήκη ενός Άρθρου
* τα πεδία αυτά είναι απαραίτητα.
Το όνομά σας:*
(το επώνυμο δεν είναι απαραίτητο)
Διεύθυνση Email:*
(το email σας δε θα δημοσιευτεί)
Η τοποθεσία σας:
Κωδικός Ασφαλείας:
Εισαγωγή Κωδικού Ασφαλείας εδώ:*
Γράψτε ένα άρθρο παρακάτω:*
   
© 2012 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ